MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

baner

 

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie, etap II, XIXw., wymiana połaci dachowych w części dworkowej" w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonej przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 100.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania to 371.500,81 zł netto.

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie pn. "Drozdowo, budynek muzeum Przyrody, dwór Lutosławskich (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem oraz renowacja kominów w części dworkowej" z programu Ochrona zabytków.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania 221 313,20 zł netto.


Zadanie zrealizowano w terminie: 08.09.2022 - 22.11.2022, wymieniono pokrycie dachu z gontu na gont modrzewiowy, jednocześnie wykonano oszalowanie lukarn, wykonano podbitki, instalację odgromową oraz rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie w części dworkowej budynku.

logo PWKZ     MKiDN kolor logo