MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

                           
     flaga polski   godlo polskisvg  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022

 

„Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury sanitarnej w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie”

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 272.000 zł

Opis zadania:  W ramach zadania zaplanowano wybudowanie na poziomie piwnicy Muzeum nowych łazienek, które zostaną połączone drzwiami z częścią zabytkową. Strop nad projektowaną kubaturą będzie od zewnątrz wykończony warstwą ziemi i  obsadzony niską zielenią. Od strony podjazdu i parkingu będzie widoczny wyłącznie jako niska skarpa