MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

flaga polski     godlo polskisvgMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo 2022

Drozdowo, Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich (XIX w.): przebudowa części dworkowej

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie realizuje zadanie polegające na przebudowie części dworkowej, zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa z ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Ochrona zabytków. Całkowita wartość zadania to 407 462,42 zł, kwota dofinansowania 279 592,97 zł netto

herb inwestycja

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków” wspiera w roku 2023 w kwocie  20.000,00 zł

 Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenie pomieszczeń

Zadanie pn. „Drozdowo, XIX w., Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, przebudowa części dworkowej - połączenie pomieszczeń” zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej polegającej na dofinansowaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał na ten cel 60.000,00 zł. Koszt całego zadania wyniósł 154.957,86 zł zł netto.

W ramach zadania zostaną odnowione i połączone dwa pomieszczenia, wykonana nowa posadzka, odnowione ściany i sufity, wymieniona instalacja elektryczna, zamontowane nadproża stalowe, nowa stolarka.

Wkład własny i pozostałe koszty finansuje Powiat Łomżyński.

 pwkz