MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego - Muzeum Przyrody w Drozdowie, oferta firmy

G4S Security Systems ( Polska)
Sp. z o.o.
00-838 Warszawa
ul. Prosta 69

z ceną zł: (brutto) 66 036,09

Uzasadnienie wyboru
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza; w oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru ( cena ) - otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zestawienie punktacji, przyznanej poszczególnym ofertom

Numer oferty Nazwa (firma), siedziba i adresy Wykonawców 
    Liczba pkt w  kryterium cena
   1.

G4S Security Systems ( Polska)

Sp. z o.o.

00-838 Warszawa

ul. Prosta 69
                100,00
   2.

Miramex Sp. zo.o

Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych

81-557 Gdynia

ul.Wrocławska 41
                  88,37
  3.

„Ambrela – System”

 Żurko Witold

Spółka Jawna z siedzibą w Łomży

przy ul. Konstytucji 3 Maja 2

                  91,84

Liczba złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu: 3

Podpisał:

DYREKTOR
Muzeum Przyrody w Drozdowie
Anna Archacka

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adresy Wykonawców

Liczba pkt w kryterium cena

 

1.

G4S Security Systems ( Polska)

Sp. z o.o.

00-838 Warszawa

ul. Prosta 69

100,00

2.

Miramex Sp. zo.o

Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych

81-557 Gdynia

ul.Wrocławska 41

88,37

3.

„Ambrela – System”

 Żurko Witold

Spółka Jawna z siedzibą w Łomży

przy ul. Konstytucji 3 Maja 2

 

91,84

 

Additional information