MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablicy pamiątkowej jako trwałej informacji o Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Usługa dotyczy projektu pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tablica powinna być wykonana z materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne gdyż będzie przymocowana do zewnętrznej ściany budynku. Proponujemy wykonanie tablicy ze stali kwasoodpornej, dopuszczamy też inny trwały materiał, wymiary tablicy to 30 cm (wysokość), 50 cm (szerokość). Tablica powinna być wykonana w kolorze, wzór tablicy znajduje się w załączniku, przy czym informujemy że ostateczne kwoty dofinansowania mogą jeszcze ulec zmianie i prześlemy Państwu ostateczny wzór tablicy lub podamy odpowiednie kwoty dofinansowania bezpośrednio przed realizacją zamówienia.

Termin płatności - 30 dni od daty wystawienia faktury po odebraniu towaru, potwierdzonego protokołem odbioru. Forma płatności - przelew

Szczegóły zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wymagania dotyczące oferty: Oferta powinna zawierać cenę netto, podatek Vat, cenę brutto.

Ofertę należy złożyć osobiście, listownie na adres: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38, 18-421 Piątnica faksem na nr (86) 219 20 81 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 05.09.2012r.

Załączniki:

Tablica OEE

Additional information