MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie plakietek informacyjnych. Usługa dotyczy realizacji projektu "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
1)plakietka informacyjna, szt. 3 wysokość: 6,5 cm szerokość: 15 cm
Plakietka musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr, słońce), gwarantujących ich trwałość. W załączniku wzór przykładowy plakietki informacyjnej (Załącznik2).
Po wyborze oferty Muzeum Przyrody w Drozdowie prześle wzór ostateczny. Wykonawca dostarcza zamówione plakietki informacyjne do siedziby Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania.
Wymagania dotyczące oferty: Do oferty należy dołączyć oświadczenie czy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT. Oferta powinna zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto.
Miejsce oraz termin składania ofert: Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,w terminie do 16.10.2012r.

Załącznik 2

Additional information