MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie ogłasza:
na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r Nr 19. poz. 177 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Udzielenie kredytu bankowego" wybrana została oferta Banku Spółdzielczego, ul. Stawiskowska 30, 18-421 Piątnica z oprocentowaniem 7,0 % w stosunku rocznym, zmiennym i z prowizją za udzielenie kredytu 1,0 %.

W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie
mgr Mirosław Grużewski

Additional information