MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko koordynatora projektu  "Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi – wystawa stała w Muzeum Przyrody w Drozdowie" dofinansowanego przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego 7: edukacja ekologiczna, nr konkursu 5: rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej oraz WFOŚiGW w Białymstoku.

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że na w/w stanowisko nie wpłynęła żadna oferta.

Drozdowo, 17.05.2013 r.Additional information