MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Szanowni Państwo

Zamawiający przekazuje poniżej informacje, dot.: postępowania konkursowego na: opracowanie koncepcji rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych wraz z aranżacją wystaw stałych Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyli:

 

Nr wniosku

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

1

Monika Pasik Pracownia Architektoniczna

ul. Wąska 10, Dobczyn

05-205 Klembów

2

Studium sp. z o.o.

ul. Białostocka 24/7

03-741 Warszawa

3

Krzysztof Łaniewski-Wołłk

ul. Lasek Brzozowy 1/69

02-796 Warszawa

4

PRO FORMA Grzegorz Rycerz

u. Słoneczna 20A

05-840 Brwinów

5

Atelier ZETTA Zenon Zabagło

ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

6

IMMERSIVE SPACE PROJECT sp. z o.o.

ul. Dobra 87/6

00-312 Warszawa

7

SITODRUK s.c.   T.Burba, B.Burba, G.Pietrzak

ul. Przytorowa 19

16-400 Suwałki

 

/.../ Zamawiający

 Dokument do pobrania

 

Additional information