MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym, informuje o możliwości składania ofert na wykonanie cięć sanitarnych, niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie planowanej ścieżki przyrodniczej „Ostoja Drozdowska",z zachowaniem statyki korony drzew. Usługa dotyczy realizacji projektu „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska" współfinansowanego przez NFOŚiGW, Starostwa Powiatowego w Łomży oraz WFOŚiGW w Białymstoku.


Długość ścieżki – 170,5 mb, łączna powierzchnia zabudowy ścieżki – 602m2.
Miejsce ścieżki – park muzealny, tzw. „część dzika".
Konieczna wizja lokalna.
Termin wykonania - do końca lutego 2010 r.

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.
Warunki udziału w postępowaniu:
1.    uprawnienia „European Treeworker” Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew lub pilarzy drzew ozdobnych minimum III stopnia, Naczelnej Organizacji Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa bądź Polskiego Towarzystwa Chirurgii Drzew;
2.    uprawnienia do pracy w przyrodniczych obiektach zabytkowych;
3.    posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                                                                 

Wymagania dotyczące oferty

1.    Oferta powinna być przygotowana , zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o przedstawiony powyżej opis zamówienia i wizję lokalną.
2.    Do oferty należy dołączyć  oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Osoba do kontaktu:
Barbara Turowska, tel. 086 219-20-81; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać
•    listownie lub osobiście w siedzibie Muzeum:
Muzeum Przyrody w Drozdowie
ul. Główna 38,
18-421 Piątnica
pokój działu oświatowego
•    faksem 086 219-20-81 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie  do dnia 28 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:
▪    Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ).

Additional information