MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informujemy, że na zaproszenie do składanie ofert na wykonanie cięć sanitarnych, niezbędnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie planowanej ścieżki przyrodniczej „Ostoja Drozdowska", z zachowaniem statyki korony drzew, odpowiedziała jedna firma: KALUS Zdzisław Kaczyński, ul. Malwowa 8, 07-410 Ostrołęka. Firma ta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w ogłoszeniu; została wybrana na wykonanie w/w zadania.
Usługa dotyczy realizacji projektu „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska" współfinansowanego przez NFOŚiGW, Starostwa Powiatowego w Łomży oraz WFOŚiGW w Białymstoku.

Additional information