MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o unieważnieu postępowania

Dotyczy postępowania pn.: Remonta fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, Zamawiający - Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu

Additional information