MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

ikona doc

Wykaz publikacji bądź tłumaczeń autorstwa
przedstawicieli rodziny Lutosławskich
w zbiorach Muzeum Przyrody w Drozdowie do pobrania

Additional information