MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

R DmowskiMuzeum Przyrody w Drozdowie

oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie

zapraszają na projekcję filmu

"Roman Dmowski - niedokończona kariera"

czas: 22 min

Pokazowi filmu będzie towarzyszyła prelekcja wprowadzająca w tematykę filmu,

 którą wygłosi adiunkt Tomasz Szymański

          14 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 17.00,

                                     salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie

                                    wstęp 1 zł/os.


 

Additional information