MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

K.Bąkowska, Fr.Jasionowski

W dniu 3 Maja 2011 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się Koncert Muzyki Polskiej. Wystąpili: Katarzyna Bąkowska - skrzypce, Franciszek Jasionowski - fortepian oraz uczestniczki II Kursu Skrzypcowego w Drozdowie 30 IV - 3 V 2011: Natalia Zadrożna, Zuzanna Marczak, Agnieszka Mirecka, Aleksandra Kelm, Anna Myszkowska. Podczas koncertu wykonano utwory autorstwa Witolda Lutosławskiego, Sylwestra Szarzyńskiego, Adama Jarzębskiego, Piotra Żelechowskiego, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, Karola Szymanowskiego

Gośćmi koncertu byli: Poseł na Sejm RP Pan Lech Antoni Kołakowski, Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Pan Adam Sowa, radni powiatowi oraz mieszkańcy Drozdowa, Łomży i okolic.

Katarzyna Bąkowska - ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni, a od 2006 roku pedagogiem klasy skrzypiec ZSM II stopnia Bednarska w Warszawie. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA) u prof. Henryka Kowalskiego i prof. Franco Gulli (1998-1999). Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundation, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie.

k.bakowskaByła finalistką konkursu Tadeusza Wrońskiego na skrzypce solo w Warszawie, gdzie otrzymała wyróżnienie (1995). Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Koncercie Roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie, Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Krakowskiej, Łazienkach Królewskich, Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Musica Sacra Sopot, Summer Festival w Bloomington, Fame Festival w Lawrenceville, Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Festiwalu Organowym w Limanowej, Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Krasnobrodzie, koncertach letnich z cyklu Akademia w zabytkach Bydgoszczy. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów: Henryka Keszkowskiego, Erica Friedmana, Gerarda Poulet, Dong-Suk Kanga, Pierre Amoyala i Pawła Giliłowa. Pasjonuje ją również muzyka dawna. Swoje zainteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie. Od 2006 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego. Bierze również udział w licznych seminariach i wykładach (w tym dla uczniów średnich szkół muzycznych) prezentując zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej. Od roku 2006 jest organizatorem i wykładowcą Kursów Mistrzowskich w Kąśnej Dolnej oraz Limanowej.W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX wieku. W 2006 roku publiczność w Bydgoszczy i w Gdańsku miała okazję wysłuchać 6 Sonat J.S. Bacha na skrzypce i klawesyn obligato w wykonaniu artystki wraz z klawesynistką Urszulą Bartkiewicz i wiolonczelistą Anną Sawicką. Szczególnie bliska jest jej muzyka polskich kompozytorów, zwłaszcza Szymanowskiego, Wieniawskiego i Paderewskiego. Jest gorącym propagatorem muzyki polskiej na licznych koncertach w Polsce i za granicą.Wspólnie z pianistką Joanną Czapińską–Wróblewską wzięły udział w obchodach roku Paderwskiego, a wykonana przez nie Sonata a-moll została zarejestrowana na płycie CD (2000). f.jasionowskiOstatnio koncertowała w USA w Chicago w Nord Shores Center for Performing Arts oraz, na zaproszenie Polish Study Center i prof. Henryka Kowalskiego w Bloomington, gdzie razem z Anną Sawicką prezentowały utwory na duo skrzypce-wiolonczela (Ravel, Kodaly), a wraz z klawesynistką Marzeną Buchwald, muzykę polskiego baroku (Jarzębski, Zieleński, Żelechowski i in.).
Od bieżącego roku akademickiego, wspólnie z Franciszkiem Jasionowskim, odbywa staż artystyczny w klasie kameralistyki fortepianowej prof. Maji Nosowskiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Franciszek Jasionowski - absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek.

Uczestniczył w kursach pianistycznych prowadzonych m.in. przez prof. Jerome Rose, prof. Edith Picht-Axenfeld i prof. Paula Badura-Skoda. Koncertuje głównie jako kameralista w kraju i za granicą, m.in. w Filharmonii Narodowej, Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Kolekcji im. Jana Pawła II i w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Brał również udział w muzycznych projektach międzynarodowych m.in. na Festiwalu Mozartowskim w Ratuszu w Oldenburgu (Niemcy) oraz w Hiszpanii, Danii i Rumunii.

kmp01M kmp02M kmp03M kmp04M kmp05M kmp06M

 

 

Additional information