MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

kultura_ziemianska_M

Muzeum Przyrody w Drozdowie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu historycznym „Spotkanie pokoleń w kręgu kultury ziemiańskiej", które odbędzie się 9 lipca br. w siedzibie Muzeum.
W programie przewidziano wystąpienia na temat roli kultury ziemiańskiej w regionie łomżyńskim dawniej, współcześnie oraz w przyszłości, ogółu dziejów ziemiaństwa łomżyńskiego, a także prezentację najnowszej publikacji wspomnieniowej, autorstwa pochodzącego z Jeziorka, prof. Jerzego Szyrmera.

„Spotkanie pokoleń..." ma przypomnieć historię dawnych tradycji, zachować od zapomnienia szlachecką przeszłość Ziemi Łomżyńskiej. Wezmą w nim udział potomkowie ziemian łomżyńskich, entuzjaści kultywowania dawnych zwyczajów oraz hobbyści skupieni w towarzystwach społeczno-kulturalnych i innych organizacjach badających regionalną historię oraz podtrzymujących więzi w kręgu rodów szlacheckich jak i ziemiaństwa, a także instytucje kultury statutowo zajmujące się historią.
Imprezę wzbogaci udział Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego, zwiedzanie Drozdowa oraz okolicy bryczką, zakończy zaś wspólna Biesiada Bracka w parku okalającym Muzeum.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w „Spotkaniu pokoleń.."!

 

sponsorzy

Wsparcia udzieliły nam również: Firma BTS Szymańscy, Cukiernia "Weronika" z Łomży, Zakład piekarniczo - cukierniczy Kosakowski L., Karwowski G. sp.j. w Piątnicy.

Additional information