MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

spotkanie001m 9 lipca 2011 roku dwór Lutosławskich w Drozdowie, dziś siedziba Muzeum Przyrody, gościł uczestników zjazdu ziemiaństwa Ziemi Łomżyńskiej. "Spotkanie Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej", bo tak nazywał się ów zjazd, zgromadziło potomków m. in. rodzin Lutosławskich, Glogerów, Kisielnickich, Schirmerów, Pieńkowskich. Wydarzenie uświetniła również obecność przedstawicieli rodów niezwykle wybitnych, które dawniej miały ogromny wpływ na losy Polski: książąt Radziwiłłów, reprezentowanych przez księcia Krzysztofa Radziwiłła, oraz książąt Massalskich, reprezentowanych przez księcia Huberta Massalskiego. Spotkanie zaszczycił także płk Ignacy Wieczorek adiutant ostatniego Prezydenta RR na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

Celem zjazdu była integracja potomków ziemian łomżyńskich. Wspólne spotkanie, możliwość dyskusji, refleksja na temat przyszłości były motywami przewodnimi. "Spotkanie Pokoleń..." miało także charakter naukowy. Program zjazdu składał się z dwóch bloków merytorycznych: prezentacji dziedzictwa ziemiaństwa łomżyńskiego oraz przedstawienia wkładu organizacji badających i popularyzujących historię szlachty łomżyńskiej. Istotę tej naukowej dyskusji stanowiły: przypomnienie systemu wartości ziemiaństwa, znaczenia tej warstwy społecznej dla społeczeństwa, wpływu na kulturę oraz wpływu na istotę polskości. Po uroczystym otwarciu spotkania przez Annę Archacką – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oraz Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego rozpoczęły się prelekcje uczestników. „Spotkanie Pokoleń..." zaszczycili także poseł RP Lech A. Kołakowski, Wicestarosta Łomżyński Krzysztof Kozicki, księża: Janusz Kubrak oraz Aleksander Suchocki (proboszcz drozdowskiej parafii). Obecny był także Dyrektor XVIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża Jacek Szymański. Wspomnieć też należny o obecności wielu mieszkańców Drozdowa i Łomży. Ewa Cywińska w pierwszej prelekcji poruszyła temat kultury ziemiańskiej. Nakreśliła obraz życia ziemian, ich dawnej obyczajowości i twórczości, a także podkreśliła znaczenie dziedzictwa ziemiaństwa dla współczesności. Hasłem jakie uczyniła w swej prelekcji pierwszorzędnym są słowa "Przeszłość dla przyszłości". Kultura ziemiaństwa jest bowiem – jak powiedziała Ewa Cywińska - skarbnicą wielu nieprzemijalnych, uniwersalnych wartości. Prelegentka zaprezentowała podczas zjazdu wystawę na którą składały się eksponaty pochodzące ze zbiorów prywatnego muzeum szlachty kresowej jakie prowadzi w Białostoczku. Marcin Schirmer z kolei zaprosił słuchaczy do podróży w przeszłość po dawnych dworach Ziemi Łomżyńskiej. Omówił historię oraz estetykę m. in. dworów w Krzewie, Wiktorzynie, Jeżewie czy Jeziorku (gdzie znajdował się rodzinny dwór prelegenta). Dwory te, niestety, w ogromnej większości się nie zachowały; po wielu nie ma nawet najmniejszych śladów. Następnie swoją rodową przeszłość zaprezentowali potomkowie ziemian. O swoich przodkach mówiła m. in. Krystyna Witkowska, potomkini właścicieli Drozdowa, czyli rodu Lutosławskich. Oprócz niej prelekcje wygłosili Joanna Kindler i Magdalena Zawicka reprezentujący rodzinę Glogerów, Jerzy Szyrmer oraz Józef Kisielnicki. W drugiej części "Spotkania Pokoleń..." prelekcję wygłosiła prof. Małgorzata Dajnowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie osoby związane z wieloma organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami jak: Towarzystwo Kultury Języka (prof. H. Sędziak), Związek Szlachty Polskiej (M. Niemirowicz-Szczytt), Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Białymstoku (Jan Ślusarczyk). Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży reprezentowała Kierownik Archiwum Danuta Bzura. Obecne były także inne zasłużone łomżyńskie towarzystwa: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów reprezentowały: prof. Dorota Rembiszewska oraz Elżbieta Żegalska zaś Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej reprezentował Jerzy Kierażyński. Przedstawiono działalność naukową na polach analizy historii szlachty i popularyzacji wiedzy o ziemiaństwie. Działalność gospodarza zjazdu czyli Muzeum Przyrody w Drozdowie na tym polu zaprezentował adiunkt Marcin Rydzewski. Po części konferencyjnej uczestnicy złożyli kwiaty na grobie Lutosławskich w Drozdowie i odmówili modlitwę w intencji zmarłych ziemian. "Spotkanie Pokoleń..." zwieńczyła Biesiada Bracka prowadzona przez Bractwo Kurkowe "Pospolite Ruszenie" i Marszałka tegoż bractwa Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego. Biesiadowano tak jak dawniej, po staropolsku. Dawnym obyczajem goście na początku odtańczyli poloneza. Nie zabrakło przejazdów bryczką po Drozdowie (i zwiedzania okolicznych zabytków), wspólnego śpiewu, biesiadnych toastów oraz strzałów armatnich w blasku zachodzącego słońca. "Spotkanie Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej" było wydarzeniem rozpoczynającym pewien nowy rozdział w życiu potomków ziemian jak i samego Muzeum Przyrody w Drozdowie. Wszyscy prelegenci i goście jednogłośnie podkreślali, że tegoroczny zjazd musi być kontynuowany w kolejnych latach. Wiele jest tematów, wspomnień, idei, które należy zachować, ocalić od zapomnienia, wykorzystać dla współczesności i przyszłości. W związku z tym należy na koniec powiedzieć: następne Spotkanie Pokoleń za rok.

                                                                                                            Tomasz Szymański (Muzeum Przyrody w Drozdowie)

Fotorelacja ze spotkania

Organizatorzy: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Starostwo Powiatowe w Łomży, Fundacja Narwiańska, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie. Realizacja w ramach "Festynu historycznego – u żródeł tradycji" przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży.

Sponsorami byli także: Wanda i Tadeusz Wałkuscy PREFBET Śniadowo, Zakład piekarniczo-cukierniczy L. Kossakowski, G. Karwowski, HEXA BANK Spółdzielczy w Piątnicy, Hurtownia elektrotechniczna BTS "Szymańscy", Cukiernia "Weronika".

 

Additional information