MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

0005W roku 2013 przypadnie wyjątkowa rocznica - 100-lecie urodzin Witolda Lutosławskiego. Urodzony w roku 1913, syn Józefa Lutosławskiego rozstrzelanego przez bolszewików w roku 1918 w Rosji sowieckiej, Witold zasłynął jako kompozytor i dyrygent. Oryginalność, talent i pasja sprawiły, że stał się jednym z najbardziej znanych twórców muzyki klasycznej w XX wieku. Z rodzinnym Drozdowem łączyły go szczególne więzi. Tu spędził część swojego dzieciństwa.

W związku z obchodami 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego w 2013 roku, Instytut Adama Mickiewicza i Philharmonia Orchestra w Londynie przygotowują specjalny portal poświęcony kompozytorowi. Twórcy tego przedsięwzięcia w ostatnim tygodniu 2011 roku gościli w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Tu przygotowywano materiał, który zostanie wykorzystany w formie kilkuminutowych filmów na osobnej stronie internetowej - multimedialnej platformie wiedzy o Lutosławskim, będącej źródłem informacji przybliżającym jego osobę miłośnikom muzyki klasycznej na całym świecie. Atrakcją portalu będzie dynamiczny kalendarz na 2013 rok - kompendium informacji o wszystkich wydarzeniach koncertowych na świecie, w repertuarze, których znajdą się dzieła Lutosławskiego.
Szczególnymi gośćmi Muzeum byli Steven Stucky i David Whelton (Dyrektor Naczelny Philharmonia Orchestra) oraz koordynator projektu ze strony Instytutu Adama Mickiewicza Ewa Bogusz-Moore.
W trakcie wizyty historyk Muzeum Przyrody w Drozdowie Marcin Rydzewski mówił o historii rodziny Lutosławskich, związkach Witolda Lutosławskiego z Drozdowem i wydarzeniach rzutujących na jego życie. Goście obejrzeli przygotowaną przez Muzeum i prezentowaną w wielu miejscach w Polsce wystawę planszową ukazującą życie i dorobek twórczy kompozytora (wystawa ma charakter narracji, której towarzyszą skany dokumentów oraz unikatowe fotografie). Dotychczas wystawę prezentowano w: Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego, Urzędzie Miasta w Łomży, Starostwie Powiatowym w Łomży. Oglądano archiwalne zdjęcia, jakimi dysponuje w swoich zasobach Muzeum oraz filmowano miejsce dzieciństwa Witolda Lutosławskiego - dwór, drozdowski kościół oraz cmentarz.

O nowym portalu oraz dostępnych na nim filmach przygotowanych w Drozdowie jak również o wydarzeniach związanych z 100. rocznicą urodzin Witolda Lutosławskiego będziemy informować Państwa w przyszłości.

0001 0002 0003 0004 0006 0007 0008 0009

Additional information