MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

tul01Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się noworoczne spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych - Oddziału w Łomży. Członkowie Towarzystwa w atmosferze wzajemnej życzliwości, radości, rozmów, śpiewu i muzyki zainaugurowali nowy rok swojej działalności.
Gośćmi spotkania byli nie tylko członkowie łomżyńskiego oddziału TUL, ale też osoby z oddziału w Warszawie oraz Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Elżbieta Gniazdowska. Noworoczne spotkanie TUL prowadziła Gabriela Olszańska – prezes Oddziału Regionalnego TUL w Łomży.

Wszystkim członkom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i radości złożył Krzysztof Kozicki – Wicestarosta Łomżyński. Do życzeń przyłączyła się również Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka. Starostwo Powiatowe w Łomży, oprócz wicestarosty, reprezentowała także Elżbieta Gosk - główny specjalista ds. oświaty, kultury, sportu w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.
Noworoczne spotkanie Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych miało nie tylko charakter integracyjny, towarzyski. Było także okazją do wspólnego śpiewu. Anna Bronowicz (fortepian) oraz Cezary Domański (gitara i śpiew) zaprezentowali krótki recital muzyczny. Akompaniowali ponadto wspólnym śpiewom uczestników. Oprócz kolęd, melodyjnych pieśni polskich nie zabrakło także pieśni biesiadnych.
Piątkowe spotkanie w zimowy wieczór w dworze Lutosławskich zakończył wspólny poczęstunek i towarzyszące mu towarzyskie rozmowy.

  • tul01
  • tul02
  • tul03
  • tul04
  • tul05

Additional information