krzyz_hr19W dniach 9-11 marca po raz 19 będzie miał miejsce Ogólnopolski Zlot Druha Szarego Twórcy Krzyża Harcerskiego organizowany przez Komendanta Hr. Henryka F. Karwowskiego. Zlot zainauguruje obchody jubileuszu 100-lecia Krzyża Harcerskiego, który przypada w bieżącym roku.

Muzeum wychodząc naprzeciw oczekiwaniu społeczności harcerskiej oraz mając na uwadze edukacyjną misję instytucji pielęgnującej pamięć o dokonaniach ks. Kazimierza Lutosławskiego  przygotowało wystawę "Początki ruchu skautowego na ziemiach polskich - Harcerskie Dekady", którą można zwiedzać od 9 marca do 20 kwietnia 2012r.

 

Additional information