MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

052.JPGDzień 10 marca 2012 r. zapisał się w historii Drozdowa oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie pod znakiem wizyty reprezentacji harcerstwa polskiego. Po raz drugi odbyła się w Drozdowie Harcerska Droga Krzyżowa. Jej uczestnikami byli harcerze, którzy przybyli z różnych stron Polski na XIX Ogólnopolski Zlot Druha Szarego. Trasa tegorocznej Drogi Krzyżowej wiodła szlakiem miejsc związanych z historią rodziny Druha Szarego. Kolumna marszowa poruszała się czwórkami idącymi za krzyżem w asyście dha Huragana sprawującego przewodnictwo duchowe. Stacja XIV - ostatnia miała miejsce przy kaplicy grobowej rodziny Lutosławskich, gdzie wśród najbliższych krewnych spoczywa ks. Kazimierz Lutosławski.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej harcerskie szeregi udały się na zwiedzanie Muzeum Przyrody w Drozdowie. Na miejscu czekały na nich zadania zlotowe. Druhny i druhowie mieli m.in. wykazać się znajomością zasad pierwszej pomocy. Nad poprawnością wykonywanych czynności ratowniczych czuwała Grupa Ratownicza działająca przy SPR Nadzieja. Koordynator Grupy ks. dr Radosław Kubeł dokonując wpisu do Księgi Pamiątkowej, w harcerskim tonie, napisał "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Harcerska brać opuściła Drozdowo wyruszając w dalszą drogę na szlaku tegorocznego zlotu. Z pewnością niejeden spośród uczestników spotkania powróci jeszcze w to miejsce, gdyż jest tu dużo do zobaczenia oraz wiele tematów do przemyśleń.

 • 042.JPG
 • 043.JPG
 • 044.JPG
 • 047.JPG
 • 048.JPG
 • 050.JPG
 • 052.JPG
 • 100_5690
 • 100_5702
 • 100_5703
 • 100_5706

Additional information