MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

100_6104W dniu 16 maja 2012 r. w dworze Lutosławskich - siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży spotkanie bibliotekarzy trzech powiatów: łomżyńskiego, białostockiego i suwalskiego w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek oraz IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2012).

Additional information