MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

1Przypomnieć uczniom szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego postać ks. Kazimierza Lutosławskiego oraz zachęcić ich do zgłębiania historii jego życia i pracy dla Polski, to cele jakie przyświecały zakończonemu pierwszemu konkursowi wiedzy historycznej „W hołdzie pamięci księdza Kazimierza Lutosławskiego”. Konkurs odbył się w roku 2012, który wiąże się ze szczególną rocznicą - 100-leciem powstania krzyża harcerskiego zaprojektowanego przez ks. Kazimierza.

 

Dlaczego postać Kazimierza Lutosławskiego zasługuje na szczególne przypomnienie? Był on postacią zawiązaną z Ziemią Łomżyńską, teologiem, filozofem, parlamentarzystą, wychowawcą młodzieży, jedynym z najważniejszych twórców harcerstwa. Jego życie to historia człowieka, który poświęcił się pracy dla idei niepodległej Polski oraz działaniom służącym formowaniu mądrego, obywatelskiego społeczeństwa polskiego zbudowanego na fundamencie wartości chrześcijańskich. Najważniejsi dla niego byli młodzi Polacy. Poprzez wpajanie im wartości, kształtowanie charakterów oraz naukę cnót obywatelskich wiodła według niego droga do dobra kraju. Temu służyć też miało harcerstwo. W historii Ziemi Łomżyńskiej, jak i całej Polski, nie sposób pominąć osoby księdza Lutosławskiego. Jego postać nie tyle jest warta przypominania, co takiego przypominania – ze względu na niepodważalne zasługi - po prostu wymaga.

Warto by działalność ks. Kazimierza Lutosławskiego przybliżać szczególnie osobom młodym, które były dla niego tak ważne. Celom tym służyła idea konkursu historycznego „W hołdzie pamięci ks. Kazimierza Lutosławskiego”, który dotyczył historii życia i dorobku twórczego tej wybitnej postaci. Zorganizowany on został przez Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Fundację Narwiańską i skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Łącznie wzięło w nim udział kilkadziesiąt młodych uczennic i uczniów. Finał powiatowy jaki miał miejsce w Publicznym Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży wyłonił ostatecznych zwycięzców, zaś w sobotę 19 maja br. w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom i finalistom.

Uroczysty finał konkursu rozpoczął się modlitwą i złożeniem kwiatów przy grobie ks. Kazimierza w kaplicy rodziny Lutosławskich na drozdowskim cmentarzu. Modlitwę poprowadził ks. kan. Andrzej Godlewski – proboszcz parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży. Następnie po udaniu się do Muzeum wszyscy młodzi uczestnicy spotkania (niekiedy po raz pierwszy w życiu) mogli wziąć udział w terenowych grach harcerskich, które odbyły się na terenie przymuzealnego parku. Zorganizował je Hufiec Nadnarwiański ZHP im. A. Chętnika w Łomży.

Najważniejszym punktem uroczystego finału była ceremonia wręczenia nagród. W salonie dworu Lutosławskich zebrali się wszyscy finaliści, ich opiekunowie i nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, naczelnicy i działacze harcerstwa Ziemi Łomżyńskiej oraz mieszkańcy Drozdowa, Łomży i okolic. Uroczysty finał konkursu swoją obecnością zaszczycili m. in. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wójt Gminy Piątnica Edward Łada, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Zygmunt Zdanowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drozdowie Irena Przybylak, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży Wiesława Masłowska, Komendantka Hufca Nadnarwiańskiego ZHP im. A. Chętnika w Łomży Dorota Górska, Radna Powiatu Łomżyńskiego Izabela Cwalina. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno skierował do zwycięzców konkursu oraz zebranych gości list odczytany przez Sławomira Andryszewskiego – przedstawiciela Wojewody Podlaskiego. Zwycięscy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych (których tematyka dotyczyła harcerzy walczących w Powstaniu Warszawskim), książek historycznych, albumów, obrazów. Nagrodzeni zostali wszyscy finaliści.

Po wręczeniu nagród odbył się koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Był to piękny ukłon w stronę sławy muzyki klasycznej - Witolda Lutosławskiego, który w drozdowskim dworze spędził część dzieciństwa. Łączyły go szczególne więzi z ks. Kazimierzem, który po śmierci ojca Witolda – Józefa Lutosławskiego (rozstrzelany w 1918 r. przez bolszewików) stał się jego opiekunem i wychowawcą.

Zakończeniem uroczystości finałowej było wspólne obrzędowe ognisko harcerskie. Towarzyszyła mu gawęda Antoniego Zabielskiego, który na kanwie własnych wspomnień opowiedział historię powojennego harcerstwa w Drozdowie. Mówił m.in. o wspólnych spotkaniach na górze zwanej „harcerką” (leży ona niedaleko Drozdowa) oraz o wielkim autorytecie jakim dla drozdowskich harcerzy, w tym autora gawędy, był ks. Kazimierz Cwalina – drozdowski proboszcz, zaprzyjaźniony z rodziną Lutosławskich, kontynuujący harcerskie tradycje Drozdowa, którym początek dał Kazimierz Lutosławski. Przy palącym się ognisku, harcerze i wszyscy goście, starsi i młodsi, zebrani w jednym okręgu wspólnie śpiewali niezapomniane pieśni harcerskie.

Patronat honorowy: J.E. Ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wójt Gminy Piątnica Edward Łada, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Organizatorzy konkursu: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Fundacja Narwiańska.

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Łomży, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, Hufiec Nadnarwiański ZHP im. Adama Chętnika w Łomży.

Konkurs zrealizowano przy wsparciu finansowym: Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Miasta Łomża oraz przy wsparciu rzeczowym: Wydawnictwa EGMONT Polska, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Andrzeja Piotrowskiego.

Organizatorzy konkursu „W hołdzie pamięci księdza Kazimierza Lutosławskiego” składają serdeczne podziękowania patronom honorowym, współorganizatorom oraz darczyńcom.

 • 1
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 31
 • 340

Additional information