MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG_4526To był wieczór pełen poezji, muzyki i wspomnień. Wydanie przez Muzeum Przyrody w Drozdowie i Fundację Narwiańską tomu poezji „Gdzie rzeka zawiła" stało się okazją do spotkania z autorem – Henrykiem Gałą. „Gdzie rzeka zawiła" jest tomem poezji, który zawiera utwory inspirowane przyrodą, historią i ludźmi z Doliny Narwi. Są to zarówno wiersze publikowane wcześniej jak i utwory zupełnie nowe. Wszystkie są tematycznie związane – by użyć określenia Henryka Gały - z „Księstwem Narwiańskim". Pięknym urozmaiceniem tomu są artystyczne, panoramiczne zdjęcia Doliny Narwi wykonane przez łomżyńskich fotografów: Zbigniewa Biernackiego, Zbigniewa Ciborowskiego i Bolesława Deptułę oraz ilustracje Stanisława Kędzielawskiego. Redaktorem wydawnictwa jest kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie Barbara Turowska.

Poezja Henryka Gały zebrana w nowym tomie nie jest tylko „poezją o przyrodzie", czy inaczej - tylko opisem przyrody. Narew, ludzie z Doliny Narwii, a także własne związki autora z tym szczególnym miejscem, stają się pryzmatem, przez który zobaczyć można ludzki los, zmaganie z czasem, przemijanie, miłość, śmierć, smutek, radość – słowem, człowieka i jego przynależność do świata materii oraz świata ducha. Trafnie specyfikę poezji Henryka Gały ujęła prof. Halina Janaszek-Ivanickowa: „W pięknych, refleksyjnych, bogatych w poetyckie metafory i filozoficzne podteksty, wierszach odbija się nie tylko współczesny krajobraz okolic Łomży, ale również zaklęta w jego rzekach, drzewach i kamieniach tajemnicza i metafizyczna pamięć o przeszłości. I dlatego przesłanie poezji Gały, pozornie skupionej na tym małym obszarze Polski, w istocie ma charakter uniwersalny..."
Właśnie w celu wspólnego słuchania poezji Henryka Gały, zapoznania się z nowym wydawnictwem oraz spotkania z autorem, 25 maja br. odbył się wieczór promocyjny tomu „Gdzie rzeka zawiła". Goście zebrani w salonie dworskim Muzeum Przyrody w Drozdowie mogli wysłuchać utworów, które deklamowała Asja Łamtiugina – specjalny gość spotkania, przyjaciółka autora, aktorka teatralna i filmowa, reżyserka. Wiersze czytał również Henryka Gała. Deklamacji towarzyszył akompaniament Bogdana Szczepańskiego, który był także prowadzącym spotkanie.
Spotkanie zakończyły wspólne rozmowy, wspomnienia oraz wiersze, w tym także te, które autor zaprezentował zebranym po raz pierwszy jako utwory nowe, napisane niedawno.

Publikację wydano przy pomocy finansowej: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Powiatu Łomżyńskiego, Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka".

Spotkanie zorganizowane zostało przy wsparciu hurtowni NEGRESKO.


 IMG_4494  IMG_4502 IMG_4503 IMG_4506 IMG_4510 IMG_4511 IMG_4516  IMG_4520 IMG_4523 IMG_4525_HDR IMG_4526 IMG_4528  IMG_4532 IMG_4544 IMG_4552 IMG_4548 IMG_4561 IMG_4585 IMG_4589 IMG_4604  100_6294
IMG_4554_2 IMG_4606


Additional information