MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Lutoslawski_logoMuzeum Przyrody w Drozdowie rozpoczęło cykl koncertów zatytułowany „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta”, natomiast Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży cykl koncertów pt. „Witold Lutosławski i jego inspiracje”, upamiętniających 100. rocznicę urodzin kompozytora przypadającą w roku 2013. W czwartek 7 lutego odbyła się uroczysta inauguracja.

 

Koncert był wspólnym przedsięwzięciem Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie. Data wydarzenia była symboliczna ponieważ przypadała w rocznicę śmierci artysty (Witold Lutosławski zmarł 7 lutego 1994 roku).

 

 Koncert odbył się pod honorowym patronatem Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oraz Prezydenta Miasta Łomża Mieczysława Leona Czerniawskiego. Patroni wydarzenia w swoich przemówieniach wygłoszonych podczas koncertu, zaznaczyli pozycję Witolda Lutosławskiego jako jednego z najwybitniejszych twórców muzyki klasycznej. Wspomnieli też o jego związkach z Ziemią Łomżyńską. Starosta Lech Marek Szabłowski podkreślił, że zadaniem jednostek kultury Powiatu Łomżyńskiego jest popularyzacja dorobku twórczego tak wybitnych postaci jak związany z miejscem swojego dzieciństwa – Drozdowem, Witold Lutosławski. Cykl koncertów zorganizowany przez Muzeum Przyrody w Drozdowie jest w tym kontekście - powiedział Starosta - niezwykle ważną inicjatywą.

Wykonawcami koncertu byli: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego oraz solista Krzysztof Jakowicz – wybitny skrzypek, wirtuoz, jeden z najbardziej znanych polskich wiolinistów, określany  mianem „skrzypcowego prawnuka” Henryka Wieniawskiego, długoletni współpracownik i przyjaciel Witolda Lutosławskiego.

 

Goście zgromadzeni na koncercie mogli wysłuchać zarówno kompozycji „mistrza Lutosławskiego” jak również dzieł tych twórców którzy stanowili dla niego inspirację. Pierwszym utworem było monumentalne i subtelne Interludium Witolda Lutosławskiego. Wykonaniu towarzyszyła prezentacja zdjęć ukazujących miejsca oraz sceny związane z życiem i pracą kompozytora. Podczas koncertu zabrzmiały także utwory jego autorstwa: Cztery melodie  śląskie na 4 skrzypce, które wykonali: Krzysztof Jakowicz, Gustaw Ciężarek, Cezary Gójski  i Jan Zugaj oraz Mała suita. Wykonano również: Rejouissance ze Suity orkiestrowej nr 4 D-dur BWV 1069 J. S. Bacha, Etiudę b-moll op. 4 nr 3 K. Szymanowskiego, utwór Clair de Lune C. Debussy'ego, Serenadę J. Haydna oraz Koncert skrzypcowy A-dur KV 219 W. A. Mozarta.

 

Krzysztof Jakowicz podzielił się krótkim wspomnieniem o kompozytorze. Lutosławski jakiego znał i z którym miał zaszczyt współpracować był człowiekiem wielkiej duchowości, jednoczenie skromnym, niezwykle miłym i przyjacielskim. Po jego śmierci dopiero dowiedziano się o tym, że prowadził działalność charytatywną, wspierając finansowo m. in. leczenie za granicą osób, których nie było na to stać. W muzyce był perfekcjonistą, nastawionym na ciągłe doskonalenie umiejętności. Był też znakomitym dyrygentem. Krzysztofowi Jakowiczowi często powierzał prawykonanie swoich dzieł.

 

Skrzypek mówiąc o swoim muzycznym mistrzu i przyjacielu używał określenia „Witek”. Nie krył wzruszenia.

 

Krzysztof Jakowicz – wybitny polski skrzypek. Występował z recitalami m. in. w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Izraelu; jako solista jak również z wieloma znamienitymi orkiestrami. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i gościnnym profesorem na SOAI University w Osace w Japonii. Wielokrotnie współpracował z Witoldem Lutosławskim z którym łączyły go więzi przyjaźni. Uczestnik  festiwali muzycznych światowej rangi. Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń. Otrzymał nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych pierwszego i drugiego stopnia za upowszechnianie kultury polskiej poza granicami kraju oraz nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wielokrotne wykonania polskiej muzyki współczesnej.

Rok_Lutoslawskiego

MKiDzNInstytutMuzyki_i_Tanca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Patronat_media

 

 

Additional information