MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

pamietnikiOd dnia 21-25 stycznia br. o godzinie 9.30, na antenie programu II Polskiego Radia Teresa Budzisz-Krzyżanowska czyta pamiętniki Wacławy Lignowskiej wydane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Łomży, Miasta Łomży i Fundacji Narwiańskiej w Drozdowie.
Autorka pamiętników nazywana przez rodzinę Lutosławskich panią Oczką pracowała w majątku Drozdowo jako towarzyszka i opiekunka Pauliny Lutosławskiej, babci Witolda Lutosławskiego.
Wydanie książki zostało przygotowane na podstawie tekstu przekazanego przez Panią Krystynę Witkowską, wnuczkę Mariana Lutosławskiego.

Dotychczas wyemitowane odcinki są dostępne na stronie internetowej programu II Polskiego Radia

Additional information