MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Koncert

24 października 2009 w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się szósty koncert z cyklu "Koncerty kameralne w Dworze Lutosławskich". Wystąpili: Katarzyna Bąkowska – skrzypce, Franciszek Jasionowski – fortepian.

W programie:
G. PH. Telemann – Fantazja D-dur na skrzypce solo
J.S. Bach – Grave i Allegro z Sonaty a-moll na skrzypce solo
E. Ysaye – IV Sonata na skrzypce solo cz. Allemanda – Sarabanda – Finał
R. Strauss – Sonata Es-dur op. 18 na skrzypce i fortepian

Katarzyna Bąkowska
Urodziła się w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tejże uczelni. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych w Bloomington w USA. Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów. Otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Warszawskiej Fundacji Kultury, Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie.
Brała udział w festiwalach muzycznych i koncertach kameralnych, m.in. w Festiwalu Mozartowskim we Wrocławiu, Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych, pracując pod kierunkiem wybitnych artystów. Pasjonuje ją również muzyka dawna. W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX w. Ostatnio koncertowała w USA w Chicago. Wszechstronności zainteresowań artystycznych skrzypaczki dopełnia współpraca z warszawską Nową Orkiestrą Kameralną.

Franciszek Jasionowski
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek. Koncertuje głównie jako kameralista w kraju i za granicą, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Akademii Muzycznej w Warszawie, Kolekcji im. Jana Pawła II, Akademii Muzycznej w Białymstoku, na Festiwalu Mozartowskim w Ratuszu w Oldenburgu (Niemcy) oraz w Hiszpanii, Danii, Rumunii.
Na co dzień jest nauczycielem i akompaniatorem w warszawskich szkołach muzycznych I i II stopnia. Dodatkowo stale współpracuje z Salonową Orkiestrą im. J. Straussa oraz zespołem wokalnym „Dereń" prowadzonym przez p. Krystynę Wysocką-Kochan.

       

Additional information