MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wizyta członków TPZŁ w MuzeumW dniu 24 października br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.
Zacni goście z 14 polskich oddziałów TPZŁ oprócz obrad mieli okazję do zwiedzania placówki w tym m. in. najnowszej stałej wystawy "Podwodny świat pięciu kontynentów" oraz spaceru po zabytkowym parku.

 

Wizyta członków TPZŁ w Muzeum  Wizyta członków TPZŁ w Muzeum

Additional information