MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Noc Muzeow2013      Święto muzealnictwa za nami. Międzynarodowa Noc Muzeów po raz kolejny skupiła miłośników przyrody, historii i kultury w drozdowskim Muzeum; i jak w poprzedniej edycji zwiedzający  mogli liczyć na mnóstwo atrakcji.  

Jak sama nazwa wskazuje drozdowska Noc Muzeów była harmonijnym połączeniem trzech elementów: przyrody, historii oraz kultury. Trzy komponenty działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie pokazują nam bogactwo regionu – piękno i osobliwość nadnarwiańskiej przyrody, historię którą symbolizuje zabytkowy drozdowski dwór, a także tradycje kulturalne rodu Lutosławskich, których kontynuowanie jest jednym z głównych zadań  Muzeum.

Każdy z tych elementów znalazł się w programie. Adiunkt Muzeum Przyrody  Drozdowie Marcin Rydzewski wygłosił prelekcję zatytułowaną „Powstanie Styczniowe w łomżyńskim czasopiśmiennictwie międzywojennym”. W salonie dworskim miał miejsce koncert zorganizowany we współpracy z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pt.  „Opowieści na skrzypce i fortepian”. Wykonali go: prof. Maciej Sobczak (Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) – skrzypce oraz ad. dr Bogumiła Weretka-Bajdor (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) – fortepian. W repertuarze znalazły się utwory autorstwa: Franza Schuberta, Karola Rathausa, Fritza Kreislera oraz George'a Gershwina.

Kolejnym wydarzeniem był koncert „Derwid – nieznany Witold Lutosławski”. Wpisywał się  w cykl koncertów „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta” upamiętniający przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin kompozytora, czyli Rok Lutosławskiego. Wykonawcami byli: Małgorzata Trojanowska – solistka (sopran), Kwartet Alla Breve w składzie: Jan Zugaj (kierownik artystyczny koncertu, autor aranżacji) - skrzypce, Katarzyna Janas-Dziewa - skrzypce, Ewa Barczyk - wiolonczela oraz Tatiana Baranowskaja – fortepian. Podczas koncertu słowo o twórczości Witolda Lutosławskiego wygłosił dr Stanisław Będkowski z Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości Witolda Lutosławskiego przy Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koncert przypomniał o mniej znanym wątku w twórczości Lutosławskiego, kiedy pod pseudonimem Derwid komponował muzykę popularną. Kompozycje Derwida wykonywali m.in. Rena Rolska, Kalina Jędrusik, Irena Santor czy Mieczysław Fogg. Wśród wykonanych utworów znalazły się m. in. takie piosenki jak: „Nie oczekuję dziś nikogo”, „Tabu”, „Miłość i świat”, „Czarownica”.

 

Wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić Muzeum Przyrody w Drozdowie mogli także obejrzeć stałe wystawy muzealne oraz ekspozycje czasowe: wystawę „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego”, a także ekspozycję „Łowiectwo Ziemi Łomżyńskiej”. Zwiedzając ostatnią z wymienionych wystaw, która prezentowana jest w budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, można było wysłuchać komentarza jednego z jej pomysłodawców i twórców - Łowczego Okręgowego Jerzego Włostowskiego, który odpowiadał o łowiectwie, rodzimej przyrodzie jak również udzielał odpowiedzi na pytania gości. Inną z atrakcji był spacer po muzealnym parku przez zabytkowe aleje oraz położoną w jego „dzikiej” części (którą stanowi podmokły łęg topolowy) ścieżkę edukacyjną „Ostoja Drozdowska”. Dzięki specjalnej tablicy wykonywano fotografie w dawnych strojach ziemiańskich. Zainteresowani mogli także obejrzeć filmy o tematyce przyrodniczej. Prezentowane były również wydawnictwa Muzeum.

 • NOC_MUZEOW_DROZDOWO_2014
 • Noc_Muzeow2013
 • Patronat_medialny

 


Honorowy patronat nad „Nocą Muzeów – spotkaniem z przyrodą, historią i kulturą” objął Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski.

 

Wystawa „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego” została odnowiona w ramach projektu „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Cykl koncertów „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta” w ramach którego odbył się koncert „Derwid – nieznany Witold Lutosławski” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Rok_Lutoslawskiego

 

               MKiDzN                InstytutMuzyki_i_Tanca

Organizację „Nocy Muzeów – spotkania z przyrodą, historią i kulturą” wsparli sponsorzy: Cukiernia „Weronika” w Łomży oraz Masarnia APIS w Podgórzu. 

 

 • Noc_MPD_Drozdowo100_9734
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9738
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9745
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9746
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9757
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9764
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9789
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9793
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9795
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9807
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9822
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9837
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9854
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9860
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9862
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9870
 • Noc_MPD_Drozdowo100_9882

Additional information