MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W dniach 05 - 09 czerwca br. odbędzie się w Tykocinie VII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów.

Wszelkie informacje o wydarzeniu dostępne pod niniejszym adresem internetowym: www.wagabrothersfestival.org.pl

 


 

Additional information