MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 00225 czerwca 2013 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu łomżyńskiego na seminarium podsumowującym działalność wojewódzkiej sieci organizacji pozarządowych. Seminarium realizowane było w ramach projektu „Podlaska sieć pozarządowa" (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Łomży przy współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Było to otwarte forum, które miało na celu poznanie środowiska organizacji społecznych oraz wspólną dyskusję nad potrzebami i realiami działania organizacji skupionych w tzw. trzecim sektorze (pozarządowym).

W spotkaniu brali udział przedstawiciele takich organizacji jak: Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie, Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska" (której Muzeum Przyrody w Drozdowie jest członkiem), Narwiańskie Towarzystwo Fotograficzne, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych (Oddział w Łomży), by wymienić tylko te towarzystwa z którymi współpracuje Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Władze samorządowe reprezentowane były przez Wicestarostę Łomżyńskiego Adama Krzysztofa Sowę.

  • IMG_0009
  • IMG_0013
  • IMG_0018
  • IMG_0022
  • IMG_0023

Additional information