MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

skrzypce_grafikaMuzeum Przyrody w Drozdowie,  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają na koncert   

TRIO SOPOT

Wykonawcy:
Małgorzata Skorupa - skrzypce
Anna Sawicka - wiolonczela
Elżbieta Rosińska - akordeon

W programie: G. F. Haendel, W. Lutosławski, M. Murto, J. Mądrawski,     E. Grieg, M. Lorenc, J. Petersburski.

Koncert odbędzie się 22 czerwca 2013 roku (sobota) o godz. 17:00 w salonie dworskim Muzeum Przyrody w Drozdowie


TRIO SOPOT tworzą absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku związane z macierzystą uczelnią i instytucjami muzycznymi Gdańska. Zespół istnieje od 1991 roku. Posiada szeroki repertuar obejmujący utwory z różnych epok przeznaczone na trio bądź duety: skrzypce-akordeon, wiolonczela-akordeon czy skrzypce-wiolonczela. Artystki koncertowały na wielu festiwalach w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Dokonały prawykonań utworów im dedykowanych przez Mariana Gordiejuka i Krzysztofa Naklickiego. Ich nagrania ukazały się na płytach Duo Sopot (2007), Trigonos (2007), Nowe Konstelacje (2011), Koncert Gdański (2012).

Małgorzata Skorupa – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach w Polsce, Austrii, Niemczech i Węgrzech. Małgorzata Skorupa koncertuje jako solistka i kameralistka. Dokonała wielu prawykonań dzieł współczesnych kompozytorów. Posiada bardzo wszechstronny repertuar (od baroku do współczesności). Współpracuje z wieloma orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. Jej uczniowie i studenci byli wielokrotnie laureatami konkursów skrzypcowych w Polsce i za granicą.

Anna Sawicka – absolwentka Akademii Muzycznej Gdańsku w klasie wiolonczeli Romana Sucheckiego oraz Szkoły Muzyki Dawnej w Genewie w klasie wiolonczeli barokowej Phillippe Mermoude’a i violi da gamba Roberto Gini. Swoje umiejętności z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej poszerzała na wielu kursach w Polsce, we Włoszech i Szwajcarii u takich mistrzów jak Wieland Kuijken, Andrew Manze, Rinaldo Alessandrini, Enrico Gatti, Chiara Banchini, Richte van der Meer. Ma w swoim repertuarze najdawniejsze utwory (XVII i XVIII – wieczne) na wiolonczelę solo. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzyki Dawnej. Prowadzi ożywioną działalność jako solistka i kameralistka – koncerty w Polsce, Francji, Szwajcarii, Niemczech, we Włoszech i USA, a także zajmuje się pedagogiką i pracą naukową dotyczącą historii wiolonczeli. W latach 1992 – 93 była koncertmistrzem Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu, w 1996 objęła stanowisko koncertmistrza orkiestry Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Współpracuje z wydawnictwem Eufonium, przygotowując do druku zapomniane utwory wiolonczelowe. Jest animatorką życia muzycznego w Sopocie – cykle Świętojerskie Spotkania Muzyczne, Muzyczne Wieczory u Św. Andrzeja Boboli.

Elżbieta Rosińska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie akordeonu Józefa Madanowskiego. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą, doskonaląc swoje umiejętności pod kierunkiem tak znakomitych artystów jak Mogens Ellegaard, Stefan Hussong, Mie Miki, Friedrich Lips, Matti Rantanen. Jako solistka i kameralistka koncertowała w Polsce, Niemczech, Finlandii, Słowacji, Austrii, Iranie, Szwajcarii. Dokonała kilkunastu prawykonań utworów, m.in. K. Olczaka, M. Gordiejuka, K. Naklickiego, P. Słopeckiego. Prowadzi kursy i seminaria dla nauczycieli gry na akordeonie. Jest autorką artykułów poświęconych muzyce akordeonowej i jej wirtuozom, zamieszczonych na łamach ,,Ruchu Muzycznego”, ,,Przeglądu Muzycznego”, ,,Twojej Muzy'' oraz czasopism zagranicznych. Opublikowała książkę Polska literatura akordeonowa 1955-1996.Prowadzi internetowy Katalog Polskiej Muzyki Akordeonowej. Od 15 lat organizuje letnie kursy dla młodych akordeonistów w Wejherowie - Kaszubskie Warsztaty Akordeonowe. Pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku na stanowisku profesora.

 

Additional information