MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Międzynarodowy Dzień Muzeów to obchodzone na całym świecie święto pracowników muzeów, ustanowione w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów (International Council of Museums), działającą przy UNESCO. Jest to dzień, który przypomina i podkreśla znacznie pracy muzealników oraz rolę jaką pełnią muzea. To także okazja do wspólnych spotkań, podsumowań działalności, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Tradycją Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich są coroczne spotkania muzealników organizowane w różnych placówkach muzealnych na terenie województwa. W roku 2013 uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Muzeów odbyły się 14 czerwca w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie. Obchodom towarzyszyło podsumowanie Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 2012 roku w województwie podlaskim, który odbywał się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Pierwsza część spotkania odbyła się w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, gdzie miało miejsce podsumowanie Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 2012 roku. Po przywitaniu gości przez organizatorów spotkania: Prezesa Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich Marka Gajewskiego, Dyrektora Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży Jerzego Jastrzębskiego oraz Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Annę Archacką ogłoszono wyniki konkursu. Zwycięzcom, czyli autorom nagrodzonych przedsięwzięć wręczono nagrody, czym zajęli się obecni na ceremonii przedstawiciele władz samorządowych: Starosta  Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wiceprezydent Łomży Mirosława Kluczek. W kategorii wystawienniczej nagrodę główną otrzymała Katarzyna Renata Hryszko  za wystawę „Wiktoria Tołłoczko-Tur. Czułość w 50-lecie twórczości” - wystawa w Galerii im. Slendzińskich, zaś wyróżnienia: Agnieszka Mikszta z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej za wystawę „Re: interpretacje. Idee z odzysku”, Marcin Koziński i Marek Gajewski z Muzeum Wojska w Białymstoku za wystawę „Między dwiema wojnami 1914-1939”, Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski z Muzeum im. M. Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach za wystawę „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu”. W kategorii pozawystawienniczej nagrodę główną otrzymali: Andrzej Lechowski, Ewelina Kamieńska, Anna Malesińska, Joanna Nierodzik z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za program edukacyjny „Z Hermesem w muzeum”, zaś wyróżnienia: Magdalena Wołowska-Rusińska i Krzysztof Skłodowski z Muzeum im. M. Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach za literacko-historyczną grę planszową „Działo się w Suwałkach... Z Marią Konopnicką spacerem po XIX-wiecznym ulicach miasta”, Joanna Januszkiewicz z Muzeum Historycznego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za propozycję edukacyjną „Bajki o szarej godzinie”. Nagrodę główną w kategorii wydawnictwo otrzymali: Lech Chyczewski, Magdalena Grassmann, Paweł Radziejewski z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku za publikację „Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika”. Poza wymiennymi nagrodami i wyróżnieniami w wyszczególnionych kategoriach wyróżnienie otrzymał zespół merytoryczny Muzeum Ikon w Supraślu za publikację „Matka Kościoła – wspomożycielka modlitwy. Ikonografia maryjna. Cz. I – Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”.

Następnie zgromadzeni na spotkaniu pracownicy podlaskich muzeów zwiedzali wystawy jakie łomżyńskie Muzeum prezentuje.

Druga część spotkania odbyła się w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Po zwiedzeniu prezentowanych wystaw, zabytkowego parku i ścieżki przyrodniczej „Ostoja drozdowska” odbył się koncert w wykonaniu Marty Wróblewskiej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)  - sopran, Urszuli Iżbickiej (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) – fortepian, tegorocznego stypendysty Starosty Łomżyńskiego Piotra Komorowskiego – akordeon oraz Piotra Mazowca – klarnet. W salonie dworu Lutosławskich zabrzmiały utwory: P. Czajkowskiego, S. Rachmaninowa, Y. Tiersena, P. Makkonnena, V. Semionova, S. Kaczorowskiego, W. Lutosławskiego oraz J. Iberta. Z kolei grupa teatralno-obrzędowa Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych z Zespołu Szkół w Marianowie pod kierunkiem Małgorzaty Cwaliny i Małgorzaty Florczyk zaprezentowała spektakl historyczny zatytułowany „Z wizytą u Lutosławskich”.

Święto muzealników w Drozdowie zakończyło wspólne spotkanie towarzyskie.

Zachęcamy do zobaczenia fotorelacji na stronie internetowej Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich (kliknij poniższy link):

FOTORELACJA

 

Organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów Łomża-Drozdowo 14 czerwca 2013 r. wsparli:

–                     Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,

–                     Zakłady Spożywcze BONA w Łomży,

–                     Masarnia Łepkowscy w Łomży,

–                     Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych,

–                     Cukiernia Raffaello w Łomży,

–                     Hurtownia Warzyw PPM Paweł Ostrowski w Piątnicy,

–                     Hurtownia „Drobiarz” w Łomży,

–                     Hurtownia Warzyw i Owoców „Witamina” w Łomży,

–                     Hurtownia Warzyw PHU „Irena” w Łomży,

–                     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Okruszek” w Łomży,

–                     Piekarnia „Sulima” w Łomży,

–                     Hurtownia Alkoholi „Imperiał” w Łomży.

Additional information