MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Lutoslawski logo

  Obchody Roku Lutosławskiego w Muzeum Przyrody w Drozdowie zostały zakończone koncertem "Partita. Witold Lutosławski i jego inspiracje" jaki miał miejsce 07.11.2013 roku w Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. W ten sposób zamknięto cykl koncertów upamiętniających 100. rocznicę urodzin kompozytora zatytułowany "Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta". Było to wspólne przedsięwzięcie drozdowskiego Muzeum oraz Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży (realizującej cykl koncertów "Witold Lutosławski i Jego inspiracje").

Jak sam tytuł koncertu wskazuje, główny element programu stanowiła "Partita" - jedno z ostatnich dzieł w dorobku kompozytorskim Witolda Lutosławskiego. Poza tym wykonano miniatury muzyczne jego autorstwa (wśród nich znalazł się m. in. utwór "Recitativo et arioso") oraz 104. Symfonię D-dur Josepha Haydna – kompozytora, którego Lutosławski niezwykle cenił (z wyjątkiem dzieł Haydna, Lutosławski dyrygował wykonaniem wyłącznie własnych kompozycji).

Wspomniane powyżej utwory wykonali: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego, Roman Lasocki – jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, pedagog, laureat nagród muzycznych i odznaczeń najwyższej rangi, występujący na wielu estradach koncertowych świata, a także Kornelia Grądzka – ceniona skrzypaczka młodego pokolenia, laureatka konkursów muzycznych, uczennica Romana Lasockiego.

 Roman Lasocki podzielił się podczas koncertu refleksjami na temat własnej znajomości z Witoldem Lutosławskim oraz wizji muzyki według Lutosławskiego. Podkreślił także wysoką pozycję jego twórczości, którą zauważał i zauważa koncertując oraz wykładając w wielu krajach na świecie.

 Koncert połączony był z prezentacją przygotowanej przez Muzeum wystawy "Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego".

MKiDzN

Rok Lutoslawskiego  InstytutMuzyki i Tanca


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

koncert patronatM

  • 102_1626
  • 102_1657
  • 102_1666
  • 102_1670
  • 102_1675
  • 102_1684
 

 

 

Additional information