MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Starosta Łomżyński Lech Marek SzabłowskiDźwiękami Mazurka Dąbrowskiego, w asyście pocztów sztandarowych Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie, rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Niepodległości w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski w swoim wystąpieniu oddał cześć przywódcom obozów politycznych Józefowi Piłsudskiemu oraz Romanowi Dmowskiemu współtwórcom odrodzenia państwa polskiego po 123 latach nieobecności wśród państw Europy. Przypomniał dokonania pokoleń Polaków, które przelały swoją krew za Ojczyznę w okresie zaborów oraz walk o wolność w latach 1918-1920, 1939-1945. Oddał hołd ofiarom terroru hitlerowskiego oraz stalinowskiego.

 Delegacje Powiatu Łomżyńskiego, Miasta Łomży, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Szkoły Podstawowej w Drozdowie złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt przywódcy Obozu Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego w Drozdowie.

Kontynuacja uroczystości miała miejsce w salonie Lutosławskich w Muzeum Przyrody. W zabytkowym wnętrzu odbyło się uroczyste wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie kultury, sportu oraz inicjatyw społecznych. Tegorocznymi laureatami nagrody są: kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie Barbara Turowska - za całokształt dokonań w dziedzinie kultury; Adam Frączek nauczyciel, samorządowiec, społecznik sportowy - w obszarze krzewienia kultury fizycznej oraz Zygmunt Zdanowicz, emerytowany nauczyciel, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - w dziedzinie inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu studenckiego zespołu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Młodzież polonijna z Litwy pod kierunkiem Magdaleny Frąszczak wykonała utwory o tematyce patriotycznej.

Wieczorem wnętrza starego dworu w Drozdowie ponownie wypełniły się pieśnią i muzyką patriotyczną.

Rodzina państwa Lipskich Katarzyna i Krzysztof – rodzice oraz trzech synów Paweł, Marek i Łukasz, jak co roku, od 14 lat prowadziła Wieczór Pieśni Patriotycznych.

W bieżącym roku po raz kolejny przyciągnął on licznych sympatyków wspólnego muzykowania. Śpiewano w gronie rodzinnym, pokoleniowo, wśród przyjaciół oraz braci harcerskiej. Śpiewającym akompaniowały skrzypce, akordeon i fortepian. Jak co roku, miała też miejsce historyczna gawęda opowiedziana przez Katarzynę Lipską. Tym razem wystąpienie zostało poświęcone kobietom zaangażowanym w walkę o niepodległość Polski.

 • 101_1707
 • 102_1685
 • 102_1695
 • 102_1696
 • 102_1704
 • 102_1705
 • 102_1706
 • 102_1707
 • 102_1710
 • 102_1711
 • 102_1713
 • 102_1719
 • 102_1724
 • 102_1727
 • 102_1729
 • 102_1735
 • 102_1739
 • 102_1746
 • 102_1748
 • 102_1750
 • IMG_0545
 • IMG_0550
 • IMG_0559
 • IMG_0563
 • IMG_0564
 

 

Additional information