MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum PrzyrodyDrozdowo2214 grudnia w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie miała miejsce prezentacja książki pt. „Wpisany w wiek zmian pamiętnik samorządowca" autorstwa Jerzego Włodzimierza Jabłońskiego oraz recital fortepianowy Karola Radziwonowicza.

Wydarzenie przyciągnęło do Drozdowa liczne audytorium zainteresowane tematyką publikacji oraz koncertem fortepianowym Karola Radziwonowicza - Prezesa Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. Władze samorządowe reprezentowali Wicestarosta Łomżyński Adam Sowa, Wójt Gm. Łomża Jacek Albin Nowakowski. Licznie reprezentowana była rodzina Państwa Jabłońskich przybyła z Warszawy oraz Lublina. Organizacje pozarządowe reprezentowali Marcin Schirmer Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie oraz dr Łukasz Lubicz-Łapiński Prezes Oddziału w Białymstoku Związku Szlachty Polskiej.

Jako pierwszy głos zabrał Janusz Jabłoński syn autora publikacji i jednocześnie współwydawca książki. Z jego relacji można było dowiedzieć się o kulisach powstawania rękopisu, treści publikacji oraz osobistych refleksjach związanych z przygotowaniem książki. Następnie głos zabrał dr Łukasz Lubicz-Łapiński redaktor naukowy wydania. W trakcie wystąpienia podkreślał znaczenie publikacji w wypełnianiu białych plam historii nie tylko regionalnej, ale także na arenie dziejów naszego kraju. Przypominał rolę ziemian w 2 poł XIX i 1 połowie XX w. Prezentację zakończyła Dyrektor Muzeum Anna Archacka dziękując wszystkim zaangażowanym w powstanie książki wymieniając oprócz Pana Janusza także jego małżonkę Hannę Kaczorowską-Jabłońską, która zajmowała się redagowaniem publikacji oraz Fundację Sztuk i Dialogu w Jedwabnem za pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Starostwa Powiatowego w Łomży. Podkreślała również rolę drozdowskiej placówki w krzewieniu wiedzy na temat ziemiaństwa i tradycji szlacheckich naszego regionu oraz poinformowała o planach na przyszły rok. Zachęciła do udziału w kolejnym Spotkaniu pokoleń w kręgu kultury ziemiańskiej, które uświetni konferencja popularno-naukowa poświęcona przedstawicielom elit prowincjonalnych północno-wschodnich ziem polskich w XIX i 1 poł. XX w.
W czasie przeznaczonym na dyskusję obecni na sali goście podjęli dyskusję zarówno z redaktorem naukowym jak i Panem Januszem Jabłońskim. Odnoszono się do kwestii represji rodzin ziemiańskich w czasach PRL-owskich, m.in. ich wpływu na niezamieszczenie przez autora wspomnień na kartach rękopisu pewnych treści dotyczących historii rodziny oraz wydarzeń, których był świadkiem. Wyjaśniano też w jaki sposób redaktor naukowy starał się za pośrednictwem przypisów oraz obszernego wstępu naświetlić te sprawy.
W drugiej części wieczoru słuchacze mieli możliwość wysłuchać mistrzowskiego wykonania utworów fortepianowych przez Karola Radziwonowicza. Ten wybitny polski, znany w świecie wirtuoz fortepianu, zaprezentował dzieła najwybitniejszych polskich kompozytorów XIX i XX-wiecznych. W czasie recitalu usłyszeć można było akordy wielkich dzieł Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, Aleksandra Michałowskiego, Juliusza Zarębskiego oraz Witolda Lutosławskiego, okraszone wspaniałym komentarzem artysty.
Był to ostatni z koncertów przygotowanych przez drozdowską placówkę w ramach 100 rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego, wielkiego kompozytora wywodzącego się z Drozdowa.
Ożywione zainteresowanie książką widać też było po oficjalnym zakończeniu spotkania. Nabywcy książek mieli kolejne pytania do syna autora.
Wicestarosta Łomżyński Pan Adam Sowa oraz Radna Powiatu Łomżyńskiego Pani Maria Mrozek złożyli podziękowanie dyrektor oraz pracownikom Muzeum Przyrody w Drozdowie za organizację i przebieg obchodów Roku Witolda Lutosławskiego w dworze Lutosławskich w Drozdowie.

 

 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo1.1
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo1.2
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo11
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo13.1
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo13
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo14.1
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo14
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo16
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo17
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo20
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo22
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo24
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo27
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo28
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo29
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo35
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo36
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo37
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo38
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo43
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo44
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo45
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo8
 • Muzeum_PrzyrodyDrozdowo9

 

Additional information