MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

logo szaryMuzeum Przyrody w Drozdowie w ramach współpracy  z Naczelnictwem Poczt Harcerskich organizującym Zlot Druha Szarego zamieszcza regulamin organizacji XXI Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego, Drozdowo - 2014.
Więcej informacji na stronie Naczelnictwa Poczt Harcerskich.

Additional information