MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

NOC MUZEOW DROZDOWO 2014Muzeum Przyrody w Drozdowie
zaprasza na
"Noc Muzeów – spotkanie z przyrodą, historią i kulturą"
sobota, 17 maja 2014 r.
wstęp wolny

 

W programie:

 

16:00 Gry edukacyjne dla najmłodszych (m. in. gry z kartami rozwijające pamięć, puzzle).

 

17:00 Prelekcja Tomasza Szymańskiego (Muzeum Przyrody w Drozdowie) pt. „Dmowski contra Piłsudski, czyli wielki spór o Polskę” - salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

17:45 „Dawne rośliny lecznicze odkrywane na nowo: Żywokost lekarski, Gwiazdnica pospolita, Stokrotka pospolita” - 15-minutowe prelekcje kustosz Teresy Grużewskiej, połączone z prezentacjami multimedialnymi) - budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

18:30 Gawęda historyczna Antoniego Zabielskiego z Drozdowa – salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

19:15 Pokaz karmienia piranii oraz innych ryb – wystawa akwarystyczna (piwnice Muzeum).

 

20:00 Pokaz filmów przyrodniczych nt. starorzeczy Doliny Narwi i Biebrzy oraz życia drobnoustrojów - piwnice Muzeum, czas trwania: 1 godz. 10 minut.

 

Na uczestników czekają także inne atrakcje:

 

- bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych, w tym najnowszej wystawy „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi, połączone ze sprzedażą ziół,

 

- „Fotografie ziemiańskie” (plansza dzięki której można wykonywać zdjęcia w dawnych strojach ziemiańskich),

 

- wernisaż wydawnictw Muzeum Przyrody w Drozdowie.

 

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego.

 

 

 

Additional information