MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn: „Przywracanie blasku Dworowi Lutosławskich modernizacja i rewaloryzacja Muzeum w Drozdowie” w ramach programu MKiDN na 2014 r.  „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet „Infrastruktura kultury”.

MKDzN logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Additional information