MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

laureaci konkursu fortepianowego

W dniu 27 listopada 2009 o godz. 13.00 w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się koncert laureatów II Międzynarodowego Konkursu Fortepianowego im. Witolda Lutosławskiego organizowanego przez PSM I stopnia w Zambrowie. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego laureaci konkursu fortepianowego

Additional information