MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą”

22 stycznia 2010 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie, na zakończenie okresu bożonarodzeniowego, wystąpił chór „Szkolne słowiki" ze Szkoły Podstawowej w Jeziorku, pod kierownictwem Beaty Sejnowskiej- Runo.
Dzieci, wraz z zebranymi gośćmi, zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, wcieliły się też w role kolędników i z humorem zaprezentowały „szkolną szopkę".

Podczas wieczoru wystąpili również goście zaproszeni przez chór- Alicja Kopczewska i Magdalena Cwalina ze Studia Wokalnego eMDeK, Dawid Litwiński z zespołu PopArt, oraz akordeoniści: Michał Grużewski oraz Michał Runo.

Kolędy i pastorałki urozmaicone były bożonarodzeniową poezją ks. Jana Twardowskiego.

Wieczór został wsparty finansowo przez Starostę Łomżyńskiego Krzysztofa Kozickiego oraz Bernarda Szymańskiego, właściciela Hurtowni Elektrotechnicznych BTS Szymańscy.

Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą” Wieczór poetycko- muzyczny „Chwalmy Pana kolędą”

Additional information