MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W dniach 6-7 czerwca (sobota i niedziela) 2015 r. Muzeum Przyrody w Drozdowie będzie otwarte w godzinach od 9:30 do 17:30.

Additional information