MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MKiDN logoW ramach realizowanego zadania powstała dokumentacja techniczna, w skład której wchodzą projekty wykonawcze remontu elewacji zewnętrznej budynku, wymiany dachu oraz koncepcja i projekt wykonawczy zagospodarowania otoczenia budynku z parkingiem wewnętrznym wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami wykonania i odbioru robót.


Zadanie współfinansowane przez MKiDN w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Łomży.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Additional information