MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

motyw graf Noc Muzeow

„Noc Muzeów – spotkanie z przyrodą i historią”

14 maja 2016 r., godz. 15:00 – 24:00

W programie:

15:00 Rozstrzygnięcie konkursu na film krótkometrażowy „Chleb i Ojczyzna" (miejsce: salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie).

17:00 Prelekcja adiunkta Tomasza Szymańskiego (Muzeum Przyrody w Drozdowie) pt. „Droga kapłańska księdza Kazimierza Lutosławskiego” (miejsce: salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie).

19:00 Pokaz karmienia piranii oraz innych ryb akwariowych (miejsce: wystawa akwarystyczna, piwnice Muzeum).

20:00 Prelekcja kustosz Teresy Grużewskiej (Muzeum Przyrody w Drozdowie) pt. "Rośliny o właściwościach antybiotycznych" (miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Muzeum

Przyrody w Drozdowie).

20:40 Pokaz filmów przyrodniczych nt. podwodnego świata rzek Narwi i Biebrzy (miejsce: piwnice Muzeum), czas trwania: 2 godziny.

Na uczestników czekają także inne atrakcje:

- zwiedzanie wystaw muzealnych, w tym wystaw czasowych: „Żurawie nie znają granic” oraz „Pola tętniące życiem”,

- „Fotografie ziemiańskie” (plansza dzięki której można wykonywać zdjęcia w dawnych strojach ziemiańskich),

- wernisaż wydawnictw Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego Elżbiety Parzych

Logo Powiatu Lomzynskiego  MPD logo

Additional information