MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

018

„Noc Muzeów – spotkanie z historią i kulturą” – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne święto muzeów w Drozdowie. Jak w poprzednich latach naszą placówkę odwiedzili liczni zwiedzający, którzy skorzystali z przygotowanej oferty. Ta składała się – jak wskazuje tytuł wydarzenia – na dwa bloki tematyczne.

Blok historyczny obejmował rozstrzygnięcie konkursu na film krótkometrażowy „Chleb i Ojczyzna” adresowany do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łomżyńskiego. Jego celem było zainspirowanie młodzieży do przedstawienia swojego spojrzenia na patriotyzm i rodzimą historię. Nagrodzone filmy zostały zaprezentowane widzom oraz omówione przez reżysera i dokumentalistę z Łomży – Marka Lechowicza. Była to pierwsza edycja konkursu i jako że cieszył się dużym zainteresowaniem, będzie kontynuowany w latach następnych.

Oto lista zwycięzców:

Miejsce 1: film „Łomża – Moja mała ojczyzna”, autorzy: Adam Szymon Baczewski, Karolina Dorobiś oraz Anna Gołaś z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łomży. Szkolny opiekun projektu: Magdalena Grochowska, Maria Zaremba.

Miejsce 2: film „Kim jestem” autorstwa Julii Kozłowskiej z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży. Szkolny opiekun projektu: Maciej Grabowski.

Miejsce 3: film „Patriotyczna Przemiana”, autorzy: Adrian Karczewski, Marceli Łuba, Krzysztof Kuśmirek z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. Szkolny opiekun projektu: Paweł Ciborowski.

W prelekcji „Droga kapłańska księdza Kazimierza Lutosławskiego” adiunkt Tomasz Szymański omówił historię powołania oraz posługi kapłańskiej tego wybitnego duchownego i społecznika. Wpływ przepełnionego religijnością wychowania w rodzinnym dworze, lektury duchowe czy audiencja u Ojca Świętego Piusa X sprawiły, że Kazimierz Lutosławski stwierdził: „Tak, narodziłem się dla sutanny!”. Lutosławski zasłynął jako duszpasterz młodzieży, jeden z najważniejszych organizatorów harcerstwa, autor prac poświęconych idei skautowej, teolog, filozof, publicysta oraz słynący z erudycji polityk, w pierwszych latach niepodległej Polski zasiadający w ławach poselskich. Wszelkie jego działania charakteryzowało oddanie wierze katolickiej w myśl jego własnych słów: „Od obowiązku względem Boga zaczyna się wszelki inny obowiązek”.

Inną atrakcję historyczną stanowiła wystawa „Praca w polskim dworze” ukazująca specyfikę funkcjonowania „dworskich przedsiębiorstw” jak można określić majątki prowadzone przez elitę ziemiańską naszego regionu.

Chętni dzięki specjalnej tablicy mogli zrobić sobie zdjęcia w dawnych strojach ziemiańskich. Powodzeniem cieszyły się także książki wydane przez Muzeum.

Blok przyrodniczy obejmował pokaz karmienia piranii, a zatem niecodzienną możliwość obejrzenia tych groźnych ryb „w akcji”. Oglądano także filmy przyrodnicze powstałe podczas nurkowania w Biebrzy i Narwi, ukazujące podwodne życie ryb oraz środowisko ich życia.

Kustosz Teresa Grużewska wygłosiła prelekcję pt. „Rośliny o właściwościach antybiotycznych” w której omówiła prozdrowotne działanie wybranych roślin, szczególną uwagę poświęcając olszy czarnej. Chętni mogli także skosztować naparu z olszy.

Na tych, którzy wieczorem i nocą zdecydowali się odwiedzić Drozdowo, czekały także dwie wystawy czasowe: „Żurawie nie znają granic” oraz „Pola tętniące życiem”, jak również wystawy stałe oraz możliwość spaceru po ścieżce przyrodniczej „Ostoja drozdowska”. Każdy ze zwiedzających mógł skorzystać z wiedzy pracowników Muzeum zadając pytania dotyczące przeszłości regionu, członków rodu Lutosławskich, zwierząt i roślin lub po prostu wdać się w rozmowę na temat interesujących zagadnień.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022

 

Additional information