MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej Oddział w Łomży
i Muzeum Przyrody w Drozdowie
serdecznie zapraszają
na wykład prof. Małgorzaty Dajnowicz
„Drozdowo ośrodek myśli patriotycznej i narodowej”
oraz promocję książki
„Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nieprowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1918 – 1939)”
2 lipca (sobota), godz. 11.00 w Muzeum w Drozdowie

W trakcie spotkania możliwość nabycia publikacji z autografem Autorki. Zapewniony jest bezpłatny dojazd do Drozdowa i powrót do Łomży. Wyjazd spod siedziby TPZŁ, ul. Sienkiewicza 8, o godz. 10.30.

Autorka

Malgorzata DajnowiczDr hab. Małgorzata Dajnowicz jest kierownikiem Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, prezesem Instytutu Studiów Kobiecych, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Autorka ponad 100 prac naukowych z zakresu historii społecznej i politycznej oraz dziejów prasy, publikowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, na Ukrainie i Litwie. Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tygodnika „Polityka”. Laureatka Nagrody II stopnia i Medalu Zygmunta Glogera, przyznanego przez Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” w Łomży. Małgorzata Dajnowicz bada i popularyzuje dzieje Ziemi Łomżyńskiej.

Książka

Ksiazka M DajnowiczNajnowsza książka Małgorzaty Dajnowicz „Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nieprowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1918 – 1939)” przybliża pracę parlamentarną i publicystyczną elit Narodowej Demokracji oraz działalność polityków w terenie. Na kartach książki wielokrotnie pojawiają się nazwiska urodzonego w Drozdowie endeckiego działacza posła Kazimierza Lutosławskiego oraz związanego z rodziną Lutosławskich współzałożyciela Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego. Publikacja prezentuje też losy sztandarowych działaczy obozu narodowego po roku 1939.

 

Additional information