MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 7408W siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie w dniu 25 listopada odbyła się prezentacja książki Aleksandra Pieńkowskiego "Pamiętnik drozdowiaka. Pamięć o zwykłych-niezwykłych bohaterach".

Spotkanie prowadziła dr Małgorzata Frąckiewicz sekretarz zarządu ŁTN-u. Wspólnie z Moniką Smakowską oraz córką autora wspomnień Danutą Pieńkowską przybliżyły tematykę publikacji od strony literackiej (dr Frąckiewicz), wpisywania się w historię lokalną i szerszą okresu stalinowskiego (M. Smakowska) oraz losy rodzinne (D. Pieńkowska).

Barwności przekazu dopełniło nagranie dźwiękowe udostępnione przez Stanisławę Chyl, które wspólnie z mężem przygotowali w latach osiemdziesiątych XX w. w trakcie wizyty w domu Aleksandra Pieńkowskiego, na kilka lat przed Jego śmiercią. Słuchacze, a więc najbliższa rodzina, dzieci, wnuki i prawnuki autora książki, członkowie Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków, drozdowscy sąsiedzi, przyjaciele i entuzjaści historii z zaciekawieniem wysłuchali przekazu. Przybliżone treści wywołały żywe wspomnienia obrazów z przeszłości i podniosły głosy dyskusji, która przeniosła się także do sali wystawowej, gdzie specjalnie na wieczór z nową książką przygotowano prezentację pamiątek rodzinnych po bohaterze publikacji. "Żołnierska droga Aleksandra Pieńkowskiego na szlaku 2 Korpusu Polskiego" dokumentuje drogę jaką pokonał między majem 1940 r., kiedy to został aresztowany w Drozdowie przez NKWD a majem 1947 r., kiedy to powrócił z Anglii do Polski z wojennej tułaczki. Wystawa czynna jest dla zwiedzających do końca grudnia 2016 r.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im Wagów.

 • IMG_7408
 • IMG_7412
 • IMG_7423
 • IMG_7437
 • IMG_7441
 • IMG_7447
 • IMG_7453
 • IMG_7463
 • IMG_7479
 • IMG_7481
 • IMG_7486
 • IMG_7488

Additional information