MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zamek Kamieniec PodolskiMuzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Niepodległości w Warszawie

zapraszają na otwarcie wystawy

DAWNE KRESY

WE

WSPÓŁCZESNYM OBIEKTYWIE

28 kwietnia 2017 r., godz. 14.00,

siedziba Muzeum, Drozdowo, ul. Główna 38

MPD MN logoWystawa jest zbiorem wybranych prac, nadesłanych na konkurs organizowany w 2011 r. przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zawiera najciekawsze fotografie, które połączono tematycznie, tworząc barwną i pełną symboliki kompozycję. Ekspozycja prezentuje przede wszystkim polskość na kresowych ziemiach. Przedstawia smutny los dewastowanych, lecz wciąż dostojnych polskich zabytków, cmentarzy gdzie na pochylonych krzyżach nadal widnieją biało-czerwone opaski. Wystawa pokazuje także współczesność, nową rzeczywistość Kresów, które znalazły się w granicach 3 różnych państw i losy Polaków, którzy te obszary nadal zamieszkują.

Do pobrania:

Zaproszenie

 

 

 

Additional information