MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

O Karol Meissner20 czerwca 2017 roku w wieku 90 lat zmarł potomek rodu Lutosławskich z Drozdowa, ojciec Karol Meissner.

Urodził się w Poznaniu w roku 1927. Na chrzcie nadano mu imię Wojciech. Był synem lekarza i posła na Sejm w II RP Czesława Meissnera oraz Haliny Meissner z domu Lutosławskiej (córki filozofa Wincentego Lutosławskiego oraz poetki i pisarki Sofii Casanova Lutosławskiej).

Lata jego młodości przypadły na czas II wojny światowej. Wyjechał do Warszawy, gdzie uczęszczał na tajne komplety. Podczas postania warszawskiego był sanitariuszem w szpitalu przy ulicy Hożej. Gdy powstanie upadło został wywieziony do obozu jenieckiego Altengrabow pod Magdeburgiem.

Po wojnie zdał maturę oraz ukończył studia medyczne w rodzinnym Poznaniu. Cały czas angażował się w działalność organizacji społecznych, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej oraz harcerstwa.

W roku 1951 wstąpił do zakonu benedyktynów. Jako imię zakonne wybrał imię Karol. W roku 1965 przyjął święcenia kapłańskie.

Łączył życie zakonnika, kapłana i lekarza. Był znany jako człowiek niezwykle miły, pomocny, o głębokiej duchowości. Związany z klasztorami w Tyńcu oraz Lubiniu (Wielkopolska, Powiat Kościański). Miał szczególne zasługi jako odnowiciel lubińskiej wspólnoty benedyktynów. Klasztor dzięki jego zabiegom nie tylko uniknął likwidacji, ale się rozwinął, przyciągając nowych braci.

Utalentowany muzycznie, był kompozytorem melodii hymnów gregoriańskich oraz utworów muzycznych pisanych do wierszy.

Należał także do grona bardzo ważnych intelektualistów polskiego Kościoła. Był jednym z redaktorów nowego przekładu Pisma Świętego zwanego „Biblią Tysiąclecia”. Zajmował się duszpasterstwem rodzin oraz psychologią małżeństwa. Prowadził wykłady z psychologii, psychiatrii, teologii oraz medycyny pastoralnej w wielu seminariach i ośrodkach akademickich w kraju, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był współtwórcą Instytutu Teologii Rodziny w Krakowie, którym kierowała Wanda Półtawska.

Cenił go przyszły papież, kardynał Karol Wojtyła, który włączył ojca Karola do prac zespołu zgłębiającego kwestie moralności i psychologii małżeńskiej w kontekście wyzwań nowych czasów. Po wyborze na papieża także utrzymywał kontakty z benedyktynem związane z duszpasterstwem rodzin.

Ojciec Karol Meissner zostawił po sobie wiele ze wszech miar godnych polecenia prac i artykułów na temat płciowości, wychowania, rodziny oraz przygotowania do małżeństwa, m.in. „Człowiek - istota płciowa”, „Jeden plus Jeden to Jedność”, „Płciowość i czystość: z problematyki życia seksualnego”, „Wiara i płeć”. Opublikowany został także zapis rozmów z ojcem Meissnerem zatytułowany „Jak budować więzi między małżonkami. Małżeństwo nie musi boleć”.

Liczne konferencje i wykłady ojca Meissnera są dostępne obejrzenia lub odsłuchania na wielu stronach internetowych.

Requiescat in pace

_______________________________

Msza Święta za o. Karola Meissnera zostanie odprawiona

28 czerwca br. o godzinie 19:00 w kościele parafialnym w Drozdowie

Additional information