MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

flaga PLPrezydent Łomży, Starosta Łomżyński oraz dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży, Kierownik Warsztatów Technicznych Łomża 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, Komendant Nadnarwiańskiego Hufca ZHP w Łomży zapraszają na łomżyńskie obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:

Program obchodów Święta Niepodległości:

11 listopada 2017 r.
godz. 9:00 – "Silni pamięcią – silni jednością" – Muzeum Przyrody w Drozdowie
- złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego
- koncert muzyki chopinowskiej w wykonaniu Michała Iwaniuka
godz. 10:45 – złożenie kwiatów przed tablicą  upamiętniającą Józefa Piłsudskiego (Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1)
godz. 11:00 – składanie kwiatów w łomżyńskich Miejscach Pamięci Narodowej, zapalenie zniczy na grobie Leona Kaliwody i mogiłach żołnierskich
godz. 11:45 – zbiórka Pocztów Sztandarowych przed Łomżyńską Katedrą
godz. 12:00 – Msza święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego w Katedrze Łomżyńskiej
- po Mszy św. przemarsz ul. Sadową, Polową, Sienkiewicza przed tablicę ku czci Leona Kaliwody
- uroczysta odprawa pocztów sztandarowych
godz. 18:00 – wieczór pieśni patriotycznej rodziny Lipskich (Muzeum Przyrody w Drozdowie)

Wydarzenia towarzyszące:

7 listopada
godz. 13:30 – otwarte sympozjum historyczne Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1)
- wykład Jana Engelgarda (Muzeum Niepodległości) „Roman Dmowski – drogi do niepodległości”
- prelekcja Mikołaja Kwiatkowskiego (Uniwersytet Warszawski) „Ks. Kazimierz Lutosławski – duchowny w świecie polityki”
- prelekcja Czesława Rybickiego (ŁTN im. Wagów) „Polska Organizacja Wojskowa w Łomżyńskiem i jej bohaterowie”
godz. 18:00 – Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (Hala sportowa Olimpijczyków Polskich, ul. Ks. Anny 18)

7-8 listopada
Ku trzeźwości narodu – Narodowy Kongres Trzeźwości (Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12)

9 listopada
godz. 18:30 – Koncert muzyki polskiej – Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent, Agnieszka Makówka – sopran, Krzysztof Marciniak – tenor; w programie m.in.: S. Moniuszko, F. Chopin, R. Twardowski (Sala Widowiskowa przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12)

10 listopada
godz. 10:00 – „Polska Niepodległa” – uroczystość w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica (ul. Polna 40a)
godz. 12:00 – „Dla Niepodległej” – uroczystość patrona szkoły, Marszałka Józefa Piłsudskiego (Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22)
godz. 13:30 – 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, 100. rocznica nadania imienia szkole (Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Bernatowicza 4)
godz. 16:00 – koncert utworów polskich kompozytorów w wykonaniu uczniów PSM w Łomży i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem „Senior-Vita” (Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1)
godz. 18:00 – Przyjaciele Pani Hani – koncert z udziałem Tomasza Stockingera (Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12a)

16 listopada
godz. 13:30 – XI Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej „POLSKA TO MY” (III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK, ul. Senatorska 13)

17 listopada
godz. 18:00 – Koncert Galowy 10-lecia Łomżyńskiej Orkiestry Dętej (II Liceum Ogólnokształcące, Pl. Kościuszki 3)

Additional information